làm sao để bảo vệ sức khỏe & đầu tư cho con bạn có tiền vào đại học và trở trành em bé triệu phú chỉ với 1 ly coffee mỗi ngày ?

làm sao để bảo vệ sức khỏe & đầu tư cho con bạn có tiền vào đại học và trở trành em bé triệu phú chỉ với 1 ly coffee mỗi ngày ?

Nếu bạn thực sự yêu thương con mình thì đừng bỏ qua video này !

Nếu bạn thực sự yêu thương con mình thì đừng bỏ qua video này !

làm sao để bảo vệ sức khỏe & đầu tư cho con có tiền vào đại học và trở trành em bé triệu phú chỉ với 1 ly coffee mỗi ngày ?

LÀM SAO ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE & ĐẦU TƯ CHO CON BẠN CÓ TIỀN VÀO ĐẠI HỌC VÀ TRỞ TRÀNH EM BÉ TRIỆU PHÚ CHỈ VỚI 1 LY COFFEE MỖI NGÀY ?

Nếu bạn thực sự yêu thương con mình thì đừng bỏ qua video này !

Nếu bạn thực sự yêu thương con mình thì đừng bỏ qua video này !

Bạn có muốn con bạn trở thành Em Bé Triệu Phú ?

Bạn có muốn con bạn trở thành Em Bé Triệu Phú ?

Bạn có muốn con bạn trở thành Em Bé Triệu Phú ?

ĐẶT HẸN KHÔNG ĐƯỢC?
GỌI NGAY   678-722-3447
ĐẶT HẸN KHÔNG ĐƯỢC?
HÃY GỌI NGAY  678-722-3447

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ CHƯƠNG TRÌNH EM BÉ TRIỆU PHÚ

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ CHƯƠNG TRÌNH EM BÉ TRIỆU PHÚ

 Chuẩn bị một nền tảng tài chính tốt nhất cho 3 giai đoạn quan trọng trong  cuộc đời con bạn: Vào đại học, lập gia đình, nghỉ hưu

 Chuẩn bị một nền tảng tài chính tốt nhất cho 3 giai đoạn quan trọng trong  cuộc đời con bạn: Vào đại học, lập gia đình, nghỉ hưu

 Có thể cho trẻ tham gia ngay sau 1 tháng khi trẻ ra đời

 Có thể cho trẻ tham gia ngay sau 1 tháng khi trẻ ra đời

 Bạn có thể rút tiền lời từ chính chương trình của con mình

 Bạn có thể rút tiền lời từ chính chương trình của con mình

 Trẻ em tham gia chương trình sẽ nhận được thu nhập khi về hưu cao hơn cha mẹ mình

 Trẻ em tham gia chương trình sẽ nhận được thu nhập khi về hưu cao hơn cha mẹ mình

 Tiền lời miễn thuế

 Miễn thuế

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ EM BÉ TRIỆU PHÚ?

Câu chuyện về những người đã sử dụng "Em Bé Triệu Phú"

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào?

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính.

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

Cách đầu tư SIÊU LỢI NHUẬN cho con

Chị Angel Phạm đã tin tưởng Em Bé Triệu Phú làm nền tảng tài chính giúp vượt qua 3 giai đoạn quan trọng nhất của con: Vào đại học, lập gia đình, nghỉ hưu.

Chị Phụng đã để dành tiền cho con, mua xe, mua nhà như thế nào? 

Dù đã tham gia bảo hiểm, nhưng vì có con nhỏ nên chị Phụng rất chú ý đến quyền lợi, giúp cho chị để dành tiền cho con sau này.

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ EM BÉ TRIỆU PHÚ?

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ EM BÉ TRIỆU PHÚ?

Câu chuyện về những người đã sử dụng "Em Bé Triệu Phú"

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

Cách đầu tư SIÊU LỢI NHUẬN cho con

Chị Angel Phạm đã tin tưởng Em Bé Triệu Phú làm nền tảng tài chính giúp vượt qua 3 giai đoạn quan trọng nhất của con: Vào đại học, lập gia đình, nghỉ hưu. 

Chị Phụng đã để dành tiền cho con, mua xe, mua nhà như thế nào? 

Dù đã tham gia bảo hiểm, nhưng vì có con nhỏ nên chị Phụng rất chú ý đến quyền lợi, giúp cho chị để dành tiền cho con sau này. 

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

Cách đầu tư SIÊU LỢI NHUẬN cho con

Chị Angel Phạm đã tin tưởng Em Bé Triệu Phú làm nền tảng tài chính giúp vượt qua 3 giai đoạn quan trọng nhất của con: Vào đại học, lập gia đình, nghỉ hưu. 

Chị Phụng đã để dành tiền cho con, mua xe, mua nhà như thế nào? 

Dù đã tham gia bảo hiểm, nhưng vì có con nhỏ nên chị Phụng rất chú ý đến quyền lợi, giúp cho chị để dành tiền cho con sau này. 

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

Cách đầu tư SIÊU LỢI NHUẬN cho con

Chị Angel Phạm đã tin tưởng Em Bé Triệu Phú làm nền tảng tài chính giúp vượt qua 3 giai đoạn quan trọng nhất của con: Vào đại học, lập gia đình, nghỉ hưu. 

Chị Phụng đã để dành tiền cho con, mua xe, mua nhà như thế nào? 

Dù đã tham gia bảo hiểm, nhưng vì có con nhỏ nên chị Phụng rất chú ý đến quyền lợi, giúp cho chị để dành tiền cho con sau này. 

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

Anh Xuân đã vượt qua những khó khăn khi vừa mới qua Mỹ như thế nào? 

Vì muốn đầu tư cho con, anh Xuân phải xoay sở một cách chật vật bán toàn bộ gia tài ở Việt Nam. Nhờ có Em Bé Triệu Phú mà được giảm gánh nặng lo về tài chính. 

Chị Quý Đã Chọn Em Bé Triệu Phú Để Đầu Tư An Toàn Chỉ Với $5/ ngày

Lắng nghe chia sẻ của chị Quý để biết lý do chọn Em Bé Triệu Phú Của Chị. 

CHỈ VỚI $10/DAY CON BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?

*Quote mẫu trên dựa theo bé 3 tuổi và tham gia với tình trạng sức khỏe tốt (Elite Non-Tobacco) và không hút thuốc, ngày 8/6/2020, những trường hợp có độ tuổi khác sẽ nhận số tiền tương ứng với độ tuổi và số năm tham gia.

Chỉ mất 15 phút bạn sẽ được tư vấn một chương trình phù hợp với bạn.
Chỉ mất 15 phút bạn sẽ được tư vấn một chương trình phù hợp với bạn.
CHỈ VỚI $10/DAY CON BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?
CHỈ VỚI $10/DAY CON BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?

*Quote mẫu trên dựa theo bé 3 tuổi và tham gia trong 15 năm sức khỏe tốt (Preferred Plus) và không hút thuốc, ngày 5/4/2020, những trường hợp có độ tuổi khác sẽ nhận số tiền tương ứng với độ tuổi và số năm tham gia.

Chỉ mất 15 phút bạn đã có FREE QUOTE phù hợp với con bạn.
Chỉ mất 15 phút bạn đã có FREE QUOTE phù hợp với con bạn.
Chỉ mất 15 phút bạn đã có FREE QUOTE phù hợp với con bạn.
HOẶC GỌI  (678) 722 - 3447

 FAQ - MỘT SỐ CÂU HỎI CÓ THỂ BẠN ĐANG THẮC MẮC

 FAQ - MỘT SỐ CÂU HỎI CÓ THỂ BẠN ĐANG THẮC MẮC

Q1. Lỡ như trong 3 - 5 năm hoặc 10 năm, tôi không có đủ tiền để đóng hằng tháng nữa thì chương trình của tôi sẽ như thế nào?

Q1. Lỡ như trong 3 - 5 năm hoặc 10 năm, tôi không có đủ tiền để đóng hằng tháng nữa thì chương trình của tôi sẽ như thế nào?

Trả lời: Đối với chương trình Em Bé Triệu Phú sau 10-20 năm tham gia bạn đã có đủ Cash Value để duy trì chương trình bảo vệ quyền lợi sống trọn đời. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 10 năm và không đủ tiền đóng hàng tháng nữa, bạn sẽ có 3 option như sau:

  • Option 1) Với số tiền bạn đã đóng, Cash Value có thể giúp bạn đóng tiếp chương trình thêm 1-2 năm, sau đó nếu income của bạn ổn định, bạn hãy liên hệ chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để đóng tiếp như cũ
  • ​Option 2) Liên hệ với chúng tôi hoặc Hãng Bảo hiểm để yêu cầu giảm chi phí đóng hàng tháng xuống mức thấp nhất (gần bằng một nửa phí đóng hiện tại), và bạn vẫn giữ được 2 quyền lợi là Death Benefit và Living Benefit, nhưng quyền lợi về tiền lời sẽ tạm hoãn lại. Sau này khi tài chánh bạn ổn định, hãy gọi lại để tiếp tục đóng bù phí trong những năm bạn khó khăn
  • Option 3) Nếu bạn thực sự không đủ khả năng đóng tiền nữa, bạn vẫn có thể lựa chọn lấy hết cash value của bạn. Tuy nhiên nếu bạn tham gia dưới 5 hoặc 10 năm mà rút hết tiền thì bạn sẽ bị đóng phí surrender charge và mất luôn quyền lợi Death Benefit và Living Benefit. Sau đó chương trình sẽ đóng lại.

Q2.Nếu Hãng Bảo Hiểm bị phá sản thì tiền của bạn ra sao? Bạn có còn được bảo vệ không?

Q2.Nếu Hãng Bảo Hiểm bị phá sản thì tiền của bạn ra sao? Bạn có còn được bảo vệ không?

Trả lời: Rất khó và hiếm để có một công ty bảo hiểm phá sản. Thậm chí nếu hãng bảo hiểm có bankruptcy, ngay lập tức sẽ có hãng bảo hiểm khác mua lại. Vì vậy tiền bạn bỏ vào bảo hiểm an toàn hơn bỏ vào bank, và tất cả quyền lợi của bạn đều được bảo đảm.

Q3. Công ty Bảo hiểm có tin tưởng được không? Lịch sử và nguồn gốc thế nào?

Q3. Công ty Bảo hiểm có tin tưởng được không? Lịch sử và nguồn gốc thế nào?

Trả lời: Chúng tôi đại diện cho Hãng Bảo hiểm thuộc top 30 công ty bảo hiểm hàng đầu nước Mỹ, thành lập năm 1848 với hơn 170 lịch sử. Công ty đã giúp bảo vệ hàng triệu người với những chính sách quyền lợi sống và tiền hưu trí cho người tham gia Life Insurance.

Q4. Chương trình này có guarantee không? Có chắc tôi không mất tiền không?

Q4. Chương trình này có guarantee không? Có chắc tôi không mất tiền không?

Trả lời: Dựa trên thị trường S&P 500, lãi suất trung bình 7-8% mỗi năm, tối đa 12.5% và thấp nhất là 0%, kể cả khủng hoảng kinh tế bạn cũng không mất tiền. Nếu bạn tham gia ngay, chương trình sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe và có kế hoạch tài chánh vững chắc cho tương lai.

CLICK NGAY! ĐỂ CON BẠN TRỞ THÀNH EM BÉ TRIỆU PHÚ TRONG TƯƠNG LAI !

Click Ngay! Để tham gia Em Bé Triệu Phú trong tương lai !!!

ĐẶT HẸN KHÔNG ĐƯỢC? 

We are accredited by BBB

CALL US

CALL US

(678) 722-3447

(678) 722-3447

ĐỊA CHỈ

ĐỊA CHỈ

1424 N Brown Rd #450
Lawrenceville, GA 30043

1424 N Brown Rd #450
Lawrenceville, GA 30043

FOLLOW US

FOLLOW US

Thinksmart Insurance là một life insurance agency giúp cho các gia đình Châu Á tại Mỹ có được sự bảo vệ toàn diện về mặt tài chính và thu nhập hưu trí trọn đời.

Thinksmart Insurance là một life insurance agency giúp cho các gia đình Châu Á tại Mỹ có được sự bảo vệ toàn diện về mặt tài chính và thu nhập hưu trí trọn đời.

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

IMPORTANT: Earnings and Legal Disclaimers
We don't believe in get-rich-quick programs include multi-level marketing or similar business models that don't fully describe the product or opportunity leading to the advertised income. We believe in adding value, and help family have a secure financial protection. And that's what our product/services are designed to help you do. As stated by law, we can not and do not make any guarantees about your own ability to get results or earn any money with our ideas, information, products or strategies. We're here to help by giving you our greatest strategies to move you forward faster and protect your family. However, nothing on this page or any of our websites or emails is a promise or guarantee of future earnings. Any financial numbers referenced here, or on any of our sites or emails, are simply estimates or projections or past results, and should not be considered exact, actual or as a promise of potential earnings - all numbers are illustrative only. If you have questions, email support@thinksmartinsurance.com. Thanks for stopping by. 

 Copyright 2021 © Embetrieuphu.com. All Rights Reserved.